Auxilium - Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Kontakt

Bielawa,
ul. Piastowska 18
(lokal Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka)

Kontakt:
74 646 17 22,
691 432 270,
697 024 805

Zobacz

Procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:
 
    • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
    • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
    • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
    • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
    • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.
Standardy ochrony dzieci – co warto wiedzieć o nowych przepisach?
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. M.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci). Instytucje i placówki są zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r.
 
Standardy wprowadzone w Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium można pobrać klikając w przycisk poniżej