Auxilium - Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Kontakt

Bielawa,
ul. Piastowska 18
(lokal Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka)

Kontakt:
74 646 17 22,
691 432 270,
697 024 805

Zobacz

dyrektor Auxilium, NPPP, psycholog, psychoterapeuta

 

EDUKACJA

1997 – 2001

Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul Dewajtis 5, Instytut Psychologii (w czerwcu 2001 roku uzyskany tytuł mgr psychologii ogólnej)

1995 – 2000

Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Wydział Teologii (w czerwcu 2000 roku uzyskany tytuł mgr teologii ogólnej)

PRAKTYKA ZAWODOWA

od 01.01.2008

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka w Bielawie, ul. Piastowska 33 (placówka oświatowa – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pełni nadzór pedagogiczny)

od 01.05.2005

Praktyka prywatna – Gabinet Psychologiczny (psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych; kształcenie ustawiczne dorosłych, konsultacje, porady; interwencje kryzysowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne; doradztwo zawodowe)

01.09.2005 – 01.02.2007

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie

od stycznia 2005

Współpraca z Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, wydział rodzinny
i nieletnich (powoływanie na biegłego psychologa w sprawach małoletnich ofiar przemocy; szkolenie dla kuratorów zawodowych i społecznych)

01.10.2002 – 10.06.2004

Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej – na stanowisku psychologa (nadal pozostajemy w kontakcie: konsultacje ofiar przemocy; interwencje kryzysowe)

od 01.09.2003

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 20- stanowisko psychologa – współpraca z OPS

od 01.09.2002

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie, Filia
w Bielawie (Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego)

01.09.2000 – 31.08.2002

Młodzieżowy Ośrodek Młodzieżowy w Warszawie,
ul. Barska 4 – stanowisko psychologa

01.09.2000 – 31.08.2002

Szkoła Podstawowa nr 206 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
– psycholog szkolny


DODATKOWE KWALIFIKACJE, KURSY

2014-2018

Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT-EDU w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 74

2011

Przedłużona ekspozycja w terapii pacjentów z PTSD

25-28.11.2010

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji”

XI 2009 – IX 2010

Studium z zakresu opiniowania sądowo – psychologicznego – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Mazowiecka 12

Kwiecień 2009

Szkolenie Trudności matematyczne uczniów z dysleksją

Kwiecień 2009

Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy rozwojowej
z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich

2009 kwiecień – maj 2009

Szkolenie p.t.: inicjowanie, planowanie i zarządzanie projektami.

28 kwietnia 2009

Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej.

Od marca 2009

Współpraca z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej

29-30 listopad 2008

Szkolenie „Podstawy szybkiego czytania oraz mnemotechnik z elementami autoprezentacji i treningu antystresowego”.

6-8 listopad 2008

Szkolenie zorganizowane przez AMICUS „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”

od 8 maja

Biegły sądowy w zakresie psychologii – zaprzysiężenie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

styczeń 2008 – marzec 2008

Kurs dla psychologów – biegłych sądowych zorganizowany
przez Stowarzyszenie Biegłych Psychologów w Polsce, Kraków,
ul. Bobrowskiego 11

od stycznia 2006

Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia „Dzieciom Ziemi Świdnickiej”

dn. 05.07.2005

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

01.09.2006

Rozpoczęcie awansu na nauczyciela dyplomowanego

1.V.2005

Ukończenie Studium Pedagogizacji na UKSW w Warszawie

04.2005

Ukończenie szkolenie „Wprowadzenie do terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie” nagroda Burmistrza – Wiktor 2004 r.

06.2004

Ukończenie szkolenia „Diagnoza i interwencja na rzecz dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny”

Styczeń 2003 – maj 2005

Trening Zastępowania AgresjiART. (A. Goldsteina) – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie,
ul. Polna 42a.

Wrzesień 2001 – czerwiec 2003

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod
i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie

Wrzesień – grudzień 2001

Warsztaty asertywności

1996 – 2002

Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Aktywnego Dziecka TRAD SZANSA w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13.

04.12.1998 r. – 01.04.2000

Program podstawowego szkolenia w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej”